Top

Profile chuyên gia

  • PGS. TS Nguyễn Thị Minh Hằng

    1. Thông tin cá nhân Họ tên: Nguyễn Thị Minh Hằng Năm sinh: 1970 Nơi công tác: Bộ môn Tâm lí học lâm sàng, Khoa...

    Bài đăng ngày: 18-08-2014

  • Ths. Tâm lý Nguyễn Thúy Vân

    Họ tên: Ths. Tâm lý Nguyễn Thúy Vân Năm sinh: 1984 Học vị: Thạc sĩ Quá trình hoạt động: – Gần 10 năm kinh nghiệm...

    Bài đăng ngày: 18-08-2014