Top

Hỗ trợ tâm lý

  • Trẻ tự kỷ thường học giỏi toán

    Trẻ mắc chứng tự kỷ sử dụng một phần khác biệt của não để giải quyết vấn đề, đó là lý do chúng thường giỏi...

    Bài đăng ngày: 29-10-2014

  • Dùng âm nhạc chữa bệnh tự kỷ

    Ngày nay, các bậc phụ huynh Mỹ có thêm một niềm hy vọng mới trong việc chữa bệnh tự kỷ cho con mình. Đó chính...

    Bài đăng ngày: 24-10-2014