Top

Bệnh chậm phát triển

  • Giúp trẻ chậm khôn phát triển

    Theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) những trẻ thuộc dạng khó khăn trong học tập (KKTHT) được xếp vào loại...

    Bài đăng ngày: 03-07-2017

  • Bé 3 tuổi vẫn chưa nói rõ

    Con gái tôi 3 tuổi nhưng vẫn không nói được rõ. Cháu nói đớt, lười tập nói và còn rất sợ tiếng động lớn.  ...

    Bài đăng ngày: 28-04-2017